ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το προσωπικό του γραφείου απαρτίζεται από Μηχανικούς διαφορετικών εξειδικεύσεων που διακρίνονται για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεγάλα και πολύπλοκα τεχνικά έργα, καθώς και υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου.

H εταιρεία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και στοχεύει στην εξέλιξη του προσωπικού της καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή δραστηριοποίηση και ανάπτυξη της εταιρείας. Πέραν της κεκτημένης εμπειρίας και γνώσης δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ολοκληρωμένη και διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού συμμετέχοντας σε συνέδρια,

σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς και αφορούν στις νέες τεχνολογίες και σχεδιαστικά προγράμματα μέσω Η/Υ.

Στόχος της εταιρείας είναι η ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την επίτευξη της διαρκούς επαγγελματικής εξέλιξης και προόδου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η μεγάλη μας εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών μικρής και μεγάλης κλίμακας, καθώς και βιοτεχνικών μονάδων, μας επιτρέπει να χειριζόμαστε την εκπόνηση κτιριακών έργων με μεγάλη σχεδιαστική, κατασκευαστική κι αισθητική ευχέρεια. Η εκπόνηση του έργου αντιμετωπίζεται ολιστικά: Η επιλογή του οικοπέδου, το ευρύτερο περιβάλλον του, ο εξωτερικός κι ο εσωτερικός σχεδιασμός του κτιρίου, η λειτουργικότητα, η κατασκευή, η επιλογή υλικών και χρωμάτων, θεωρούνται στοιχεία αλληλεπίδρασης σε ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιλογές του κάθε πελάτη και την παράλληλη επαγγελματικά παροχή συμβουλών.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το γραφείο μας με την συνεχή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην τοπογραφία και χαρτογράφηση καλύπτει πλήρως τοις ανάγκες των αποτυπώσεων σε μεγάλα εργοτάξια, οδοποιίες, κτιριακά συγκροτήματα .

Φιλοσοφία μας είναι να εξασφαλίσουμε την αρτιότερη τεχνικά λύση για τα θέματα των πελατών μας στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Εξυπηρετούμε άμεσα υποθέσεις σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενοι τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας δραστικά το κόστος. Η εξειδίκευση και η άρτια κατάρτιση των μηχανικών μας, εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη σε όλα τα θέματα τοπογραφίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι πελάτες μάς εμπιστεύονται για την παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και των οικονομικότερων λύσεων που προκύπτουν στην τομή των προβλημάτων τους. Η εμπειρία μάς δίνει τη δυνατότητα της επεξεργασίας ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων βάση της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να παρέχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας σε ποικίλους κατασκευαστικούς τομείς, μας δίνουν τη δυνατότητα εκπόνησης ακόμη και των πιο απαιτητικών έργων από τη διαχείρισή μέχρι την αποπεράτωσή τους, ακολουθώντας μια άρτια πορεία και παρέχοντας ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. Η τεχνογνωσία, η χρήση κορυφαίων τεχνολογιών και μεθοδολογιών κατασκευής, σε συνδυασμό με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας μας επιτρέπουν να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.